Annons

nu

2013/01/29

Böter på Hundskit


I Las Palmas på Gran Canaria kan man få böta upp till 1500 € om man inte plocka upp sin hundspillning, man kan även få sin hund beslagen .

Regeringens grupp ledd av Juan Jose Cardona har nu gjort sig ovän med många hundägare, men man har tröttnat på den olägenhet som hundar till de slarviga hundägarna skapar i staden.

Enligt ett uttalande från konsistoriet, höjer man allvaret i förordningen för denna typ av beteende,  och inför en progressiv straff skala, med en straffavgift på mellan 150 € till 1.500 €.

Både den lokala polisen och inspektörer för Kommunal gatustädning i huvudstaden ska säkerställa denna förordning och dessutom kommer civilklädda agenter patrullerar, för att hålla gatorna rena från spillning.